14. července / 14. júla

Zamyslenie na dnešný deň

Využívanie druhých

„Ako dospelé deti, väčšina z nás sme využívali rôzne vzťahy v snahe vyliečiť sa z chronického pocitu osamelosti v našom živote.“ VČK, str. 173
Plávali sme vo vnútri iných ľudí, ako ryba pláva vo vode. Toto nám poskytovalo určitú úľavu od úzkosti, ktorú sme cítili, keď sme boli sami. Problémy iných ľudí, bez ohľadu na to, aké zlé boli alebo akými núdznymi sa tieto osoby stali, boli povzbudzujúcim prostriedkom pre našu existenciu. Spôsob, ako utiecť pred sebou samým. Ale zistili sme, že sme sa príliš zameriavali na druhých, využívajúc ich drámu a vzrušenie, aby sme sa nabili energiou nezdravým spôsobom. Takto sme si uvedomili, že sme nezdravo závislí na vzrušení.
V uzdravovaní sa prestávame pokúšať o nápravu iných. Nahrádzame tieto vzťahy, v ktorých sme sa neustále točili dokola, zdravými vzťahmi s ostatnými z programu, oceňujúc úprimnosť, ktorá je nám poskytovaná.
Keď nájdeme DDA sponzora alebo spolupútnika, práve to môže byť prvý emocionálne úprimný vzťah, ktorý sme kedy mali. Z tohto bodu sa učíme preniesť naše uzdravovanie do vonkajšieho sveta a utvárať si priateľstvá s ľuďmi, ktorí majú rovnaké kvality a bezúhonnosť, ľudia, ktorí si vedia stanoviť hranice a dokážu sa o seba postarať. V určitom bode si uvedomíme, že sme spravili konečný obrat- teraz sú príliš núdzni ľudia pre nás nepríťažliví. Konečne chápeme, prečo na nás pred našim uzdravením ľudia reagovali, tak ako reagovali.
V dnešný deň sa budem snažiť spojiť so svojou Vyššou silou a pripojiť sa prostredníctvom zdravej energie iných, ktorí sa chcú uzdravovať zároveň zvnútra aj zvonka programu.