14. června / 14. júna

Zamyslenie na dnešný deň
Servis
„Pokora prichádza od Boha a jej súrodencom je anonymita, základný princíp Dvánástich Krokov a Dvanástich Tradícií. Prostredníctvom anonymity vykonávame službu s láskou.“ VČK, str. 223
V našich rodinách sa často pokora zamieňala s ponižovaním a to nás viedlo k tomu, že sme sa stali buď veľmi pasívnymi, agresívnymi alebo pasívne- agresívnymi. Práca na Dvanástich Krokoch a Dvanástich Tradíciách nám ponúka odlišný význam slova pokora. V DDA je pokora o tom, aby sme sa stali tými, kým sme mali byť predtým, ako nás naša rodina nakazila svojou dysfunkciou a my sme si ju preniesli do svojich životov. Je to o tom, aby sme boli samými sebou.
Anonymita je prirodzene zamieňaná s túžbou našej alkoholickej/ dysfunkčnej rodiny zachovať tajomstvo. Rozdiel je, že v DDA ďalej nešírime to, čo povedali iní, ani nehovoríme o tom, kto bol na mítingu. Je to spôsob, akým si navzájom odovzdávame pocit bezpečia. Vedomie tohoto nám umožňuje cítiť sa bezpečne a zdieľať náš vlastný príbeh. Keď pocítime pokušenie súdiť, vysmievať sa alebo rozprávať za niekoho iného, je nám pripomenuté, že prostredníctvom toho, že chránime bezpečie a dôveru našich DDA členov, máme teraz vyšší cieľ, zdravý limit, ktorý radšej život dáva ako uberá.
Možnosť vykonávať službu silne vyplýva z nášho pochopenia týchto prinípov v živote. Novopríchodiaci to cítia, dlhoroční členovia si to vážia a naša Vyššia Sila to miluje.
Dnešný deň, láska k mojim DDA priateľom, pokora a anonymita mi dodá pozitívnu motiváciu k vykonávaniu služby, ktorú si zvolím odovzdať DDA.