15. August

Sľub ôsmy

„Zvolíme si milovať takých ľudí, ktorí sú schopní lásky a sú zodpovední sami za seba.“ VČK, str. 591

Skôr ako sme prišli do DDA, neboli sme si vedomí mnohých vecí. Snáď najbolestivejším bol náš nevedomý výber ľudí, o ktorých sme si mysleli, že ich milujeme.

Ako deti sme chceli milovať svojich rodičov. A tak sme prehliadali ich dysfunkciu, aby sme ich mohli milovať. Alternatívou bolo vidieť ich takých, akými skutočne sú a odísť- voľba, ktorá je pre dieťa len zriedka možná.

Ako dospelí sme i naďalej robili nevedomé rozhodnutia, aby sme milovali iných dysfunkčných ľudí, až kým sme to jedného dňa nepochopili. Niečo bolo až desivo podobné na ľuďoch, ktorých sme si vybrali, že budeme milovať. Bolo to ako déjà vu, stále dokola.

Keď dospejeme k povedomiu ohľadom našich skúseností z detstva a pracujeme na programe v DDA, začneme milovať a prijímať svoje skutočné Ja. Iba potom budeme schopní prežívať zdravé vzťahy s ostatnými. Začneme si vyberať ľudí, ktorí si schopní nás úprimne milovať a prebrať zodpovednosť sami za seba. Teraz sme ochotní deliť sa o svoje skutočné Ja s človekom, s ktorým nám bolo dané byť; s človekom, ktorý je na oplátku schopný zodpovednej lásky.

Dnes preskúmam svoje vzťahy, minulé i prítomné, aby mi to pomohlo pochopiť rozhodnutia, ktoré som urobil. Začnem sa deliť o svoje skutočné Ja s ostatnými vo svojom živote, aby som mohol nájsť lásku, ktorú si zaslúžim.