15. BM z 9. 6. 2016

15. BM z 9. 6. 2016

Zápis zo 15. BM DDA.doc (34816)

 

 

 

 

 

Zápis zo 15. pracovného meetingu skupiny DDA – Vnútorné dieťa

 

dňa 9.6.2016

 

 

 

 

 

 

 

1.Účastníci:  Macka,   Danka,  Alica, Silvia, Pavla Viky, Jiří, Vilém

 

 

Nasledujúci BM bude 14.7.2016

 

2. BM moderator+zapisovatel: Alicka (Zástup: Majka)

 

BM spojovatel: Daniela (Zástup: Jirka)

 

 

3. Nové služobné pozície od 1.7. 2016

Sekretár skupiny - Jiří

Spojovateľ - Vilém

Spravovateľ webovej stránky) – zostáva Jiří a Danka

Rozosielateľ tém cez FB – zostáva Lucka (ak súhlasí)

    Mail - Posielanie témy týždňa cez mailovú yahoo skupinu „Vnútorné dieťa“ zostáva Saška, (ak súhlasí)

Sekretár BM -  Majka

Spojovateľ BM - Danka

 

Príprava témy meetingov – pokračuje Danka do septembra

Denne zamyslenia – Marcelka naďalej pokračuje v prekladaní DZ

Témy na štvrtkový meeting -  Viky

 

Danka dal návrh na prejednanie a vyjadrenie členom, ako často má rotovať funkcia „príprava tém na nedelné stretnutia“.

 

Bolo dané na zváženie. Že služby Spravovateľ webu, FB a Yahoo skupiny bude rotovať raz za rok, prípadne 2 roky. Členovia sa vyjadria na BM v júli.

 

3. Založenie účtu

Slovensko – účet mKonto  SK80 8360 5207 0042 0540 1236– založené na Sašku, disponent Paťka

Česko – Jirka založil účet vo FIO banke  číslo účtu 2100942934/2100

Présím do ďaľšieho BM zdeliť sumu, ktorú máme na účte.

 

4. Spolupráca s Poľskom a Maďarskom

 

V rámci spolupráce bol pozvaný člen DDA z Maďarska na pracovné stretnutie v Bratislave.

 Naďalej sa bude v spolupráci pokračovať podľa situácie.

 

5. Práca na návrhu letáku – na BM bolo veľa pripomienok a dlhá diskusia o tvare a účele letáku, prípadne plagátu, na záver bolo odsúhlasené, že Vilém podľa pripomienok urobí návrh a predloží ostatným členom cez FB, adresu dospelé dieta, prípadne sa dá na web.

6. Literárna komisia:

Bolo dohodnuté, že ľudia, ktorí majú záujem pomáhať pri preklade pošlú vyjadrenie svojho záujmu na adresu alica.bencova@centrum.sk a ďalšia komunikácia bude prebiehať cez maily, prípadne sa dohodne skypový rozhovor. Koordinátor literárnej komisie je Alica. Zatiaľ sa 4 ľudia podieľajú na preklade.

Macka robí korektúru už hotových prekladov.

Bolo dohodnuté, že na web stránku sa dajú aj nekorigované preklady, a neskoršie sa premažú hotovým prekladom. Aj ten nedokonalý preklad môže pomôcť v práci na krokoch.

Zatiaľ je rozdelená práca a ľudia pracujú na prvých šiestich krokoch.

 

 

 

7. Preklad VČK:  rozmýšľať nad možnosťami prekladu Jirko napíše do centrály DDA a požiada sa o možnosť grantu. Podľa toho rozhodneme a ďaľšom postupe.

 

Pražská skupina oznámila, že má preloženú časť VČK – na zjazde vo Velehrade sa spýtame na situáciu.

8. Všetci členovia DDA budú naďalej rozmýšlať o osobných príbehoch

 

 

9. Zjazd DDA – zatiaľ v procese. Bolo by dobré rozmýšlať nad miestom a časom ďalšieho pracovného stretnutia. Návrhy prosím posielať na známe kontaktné adresy.

 

 

10. Pavla – navrhuje dať odkaz o DDA na stránky AA české aj slovenské – v procese

Alicka zorganizuje pridanie odkazu na slovenské AA – hneď ako sa v skupine vyriešia služby

Jiří preverí možnosť na českom webe.

 

11. Na zjazde vo Velehrade – české AA

Organizátori zjazdu vo Velehrade sa obrátili na Alicu o možnosť urobiť míting DDA na zjazde, Alica ponúkla jeden míting na téma „Slová, ktoré zraňujú“ . Patrícia bude viesť druhý míting -  „Túžba po dôkazoch lásky“.

 

 12. Zamyslieť sa, čo vytvoriť pre šírenie posolstva

 

 Alicka návrh podľa VČK – vypracovať leták o tom, ako založiť DDA skupinu a vložiť na webovú stránku – Alica pokračuje v práci.

13.  Mince

Alica zakúpila od ACA mince DDA originálne v angličtine, záujemca si ich môžu kúpiť za 1 EURO

 

 

 

14. Aktualizácia webu.

Danka a Jirka urobia aktualizáciu webovej stránky – doplnenie tém mítingov, práca na krokoch, tiež doplnia zápisy z BM – nie sú tam už od marca!!

15. Danka  a Marcelka urobia návrh na zmenu formátu mítingu – doplní sa text o 7. tradícii a prípadne o meraní času.

16. Meranie času – v VČK doporučujú zdielanie na asi 5 minút. Je to primeraný čas na to, aby zostal čas aj pre ostatných a 5 minút je približná doba, po ktorú ľudia sú pozorní. V prípade potreby a dostatočného času môže jeden účastník zdielať viackrát, ale vždy približne 5 minút.

17. Marcelka urobí revíziu 12 krokov a 12 tradícií, lebo máme nejednotný a niekedy nepresný preklad.

 

 

Pripomienky k zápisu prosím poslať na moju adresu