15. března / 15. marca

Zamyslenie na dnešný deň

Sľub tretí

„Opustí nás strach z autoritatívnych osobností a potreba zavďačiť sa.“ VČK, str. 591

Ako deti sme boli od útleho veku až cez dospievanie obklopení autoritatívnymi osobnosťami. To zahŕňalo našu rodinu, pestúnky, učiteľov- všetkých tých, ktorí si tradične zaslúžili rešpekt. Ale mnoho z týchto ľudí zneužívalo náš rešpekt voči autoritám k tomu, aby nás zastrašovaním prijmäli byť poslušnými. Naša prirodzená tendencia zavďačiť sa bola zneužitá neprimeranými požiadavkami, ktoré boli na nás kladené.

V dospelosti naša potreba zavďačiť sa ľuďom nabrala temnejší smer a okradla nás o našu schopnosť radovať sa zo života. Neustále hľadajúc možnosti zavďačiť sa iným, boli sme ponechaní čakať na to, kedy prídeme na rad my a naše potreby budú uspokojené.

V DDA sa pomaly začali skladať jednotlivé dieliky puzzle a začalo nám byť jasné, ako sa z nás stali ľudia, ktorí sa potrebujú zavďačiť druhým. Začali sme z pôdy nášho detstva uvoľňovať korene svojho zvyku zavďačovať sa. Na ich miesto sme zasadili úplne nové semienka nádeje.

Neustála práca na programe umožní nášmu vhľadu, jasnosti a slobode, aby prekvitali. Oslobodení od strachu z autority a nutkania zavďačiť sa, sme rovnoprávni k tomu, aby sme sa sami za seba rozhodli o tom, z koho máme mať strach a komu si zvolíme sa zavďačiť.

Dnes budem pokračovať v práci na programe, aby som vykopal ďalšie hlboké korene svojho strachu z autorít a zavďačovania. Zvolím si byť oslobodený od akéhokoľvek zovretia, v ktorom ma ešte stále držia.