15. dubna / 15. apríla


Zamyslenie na dnešný deň

Sľub štvrtý

„V našom vnútri sa zrodí schopnosť podeliť sa o dôvernosti.“ VČK, str. 591

Jednou z obetí našej dysfunkčnej rodiny bola naša schopnosť deliť sa o dôvernosti. V našej častokrát nebezpečnej rodine, dôvernosť viedla k zraniteľnosti, čo sa stalo otvorenou pozvánkou k tomu, nechať sa zraňovať stále znova a znova. Naučili sme sa chrániť sami seba tým, že sme odstavili svoju prirodzenú potrebu po dôvernosti. Naše nepravé Ja prevzalo vedenie, aby nás ochránilo pred hroznou bolesťou z obrovského množstva nenaplnených potrieb.

Pri zapojení sa do procesu uzdravovania, začíname sa cítiť pohodlne v prítomnosti iných členov DDA a učíme sa vyjadriť svoje potreby na mítingoch. Možno cítime potrebu rozlišovať, s kým sa rozhodneme zdieľať svoje najviac strážené zranenia, ale musíme sa o ne podeliť, ak máme znova nadobudnúť svoju schopnosť dôverného zdieľania.

Proces uzdravovania od nás vyžaduje, aby sme sa stali milujúcom rodičom sami sebe a uvoľnili zo služby svojho najhorlivejšieho obrancu, nášho kritického vnútorného rodiča. Iba tak naše Vnútorné dieťa začne cítiť a vyjadrovať všetky svoje vnútorné zranenia.

Počas toho, ako pohodlne rastieme s nepohodlnou absenciou svojho kritického vnútorného rodiča, pestujeme si dôveru v svojho milujúceho rodiča, že nás bude viesť k poznaniu toho, kedy a kde sa máme dôverne zdieľať. Naša vnútorná intimita sa premení na vonkajšiu a my sa znova staneme jedným celkom.

Dnes pomôžem svojmu Vnútornému dieťaťu, aby sa cítilo v bezpečí a moja sloboda podeliť sa o dôvernosti tak mohla rásť. Budem sa cvičiť v dôvernom zdieľaní sa s tými, ktorým som sa naučil dôverovať.