15. května

Zamyslenie na dnešný deň 

Sľub piaty

 

“Ako budeme čeliť našim problémom opustenosti, budú nás viac priťahovať silné stránky a staneme sa tolerantnejšími k tým slabým.” VČK, str. 591

Zostať bez možností nájsť cestu späť je podstatou našej opustenosti. Ako od detí z alkoholickej alebo dysfunkčnej rodiny sa od nás vyžadovalo, aby sme sa vzdali nášho Skutočného JA. Naše Nepravé JA prevzalo vedenie, aby nám pomohlo vyhnúť sa neodvratnej bolesti a sklamaniu. Takto sme dosiahli dlhotrvajúci dojem, že každý, na kom nám záleží, nás tiež opustí.
Tým, že nás priťahujú ľudia, ktorí majú rovnakú potrebu opakovaného vyvolávania drámy opustenosti, naše životy sa zdajú byť nekonečným kolotočom príťažlivosti, šialenstva a opustenosti.

Našej opustenosti čelíme pomocou prostriedkov uzdravovania. Náročný 12- krokový program ktorý robíme so sebou pre nás prináša aj schopnosť nájsť cestu späť. Spolu s uvedomením si svojej bezmocnosti, naša dôkladná inventúra odhalí aj zdroj, prečo sme sa odpojili od svojho Skutočného JA. 

Na našich stretnutiach sa učíme starať sa o svoje Vnútorné dieťa tým, že pochopíme rolu, ktorú má náš vnútorný milujúci rodič. Robíme lepšie rozhodnutia a zisťujeme, že silné i slabé stránky, ktoré ľudia majú, sú iba prejavom ich ľudskosti. Môžme sa rozhodnúť, ku komu budeme priťahovaní.

Dnešný deň použijem prostriedky uzdravovania, stretnutia, telefonické rozhovory, i svojich spolupútnikov v programe, aby som čelil opustenosti môjho Skutočného JA a našiel cestu späť k jednote pomocou dôsledného používania Krokov a Tradícií.