15. ledna / 15. januára

Zamyslenie na dnešný deň

Sľub prvý
„Objavíme svoju skutočnú identitu tým, že budem milovať a prijímať sami seba.“ VČK, str. 591
Skutočná identita? Myšlienka, že nie sme skutoční, môže byť na začiatku veľmi mätúca. Tá predstava je ťažká, dokonca neznesiteľná. Pri navštevovaní mítingov, môžeme začať počúvať o vnútornom rodičovi, vnútornom milujúcom rodičovi a ukrytom Vnútornom dieťati. Vyzerá to zložito.
Niekedy v prvých mesiacoch chodenia na mítingy nám to dôjde. Pomaly sa učíme, rozumieme a aplikujeme informácie, ktoré sme nazbierali a jedného dňa nám toto uvedomenie si našej ťažkej situácie začne byť jasné. Obrázok sa nám konečne vyjaví. Bez tohto poznania sme páchali podvod: svojim falošným Ja sme sa vydávali za naše pravé Ja.
Ako sa ponárame do práce na krokoch, začíname byť sami sebe rodičom. V tej istej chvíli sa začneme prijímať. Už nie sme viac stratení, blúdiaci bezcieľne. Náš smer je jasný s každým dňom praktikovania tejto jednoduchej veci- programom, ktorý nám darovala naša Vyššia sila.
Nastane zázrak ako dôsledok práce, ktorú v DDA robíme: oslobodíme svoje pravé Ja z pút nášho nepravého Ja, vezmeme svoje ukryté Vnútorné dieťa do opatrujúceho náručia svojho milujúceho vnútorného rodiča a necháme sa unášať k čoraz vyššej a vyššej úrovni slobody.
Dnes budem počúvať, učiť sa a aplikovať myšlienky a princípy DDA uzdravovania. Sú to prostriedky objavovania mojej skutočnej identity, ktoré mi dovoľujú milovať a prijímať sama seba.