15. September

Sľub deviaty

„Stanoviť si zdravé hranice a limity bude pre nás ľahšie.“ VČK, str. 591

V detstve bola naša integrita veľmi narušená. Fyzické, psychologické, sociálne a duchovné hranice boli len zriedkavo, ak vôbec niekedy, rešpektované v našich domovoch. Dôsledkom takéhoto formovania v detstve sme sa nenaučili ctiť si svoje hranice, ani hranice iných. Ak sme vyrastali v domácnosti, kde nám neustále dupali po nohách a nikto za to neprevzal zodpovednosť, mohli sa z nás stať tí, čo tiež dupali iným po nohách a mysleli sme si, že je to normálne.

Prídeme na DDA míting. Na prvom mítingu sa naučíme o rešpektovaní hraníc pri pozorovaní pravidla o crosstalku. Tieto zdravé hranice nám umožnia vyjadriť realitu bez toho, že by sme komentovali, posudzovali, alebo utešovali. Keď prichádzame na mítingy a delíme sa o svoje skúsenosti, možno objavíme ďalšie úrovne šliapania po nohách, ktoré stále predvádzame.

Prostredníctvom krokov zistíme, ako boli naše hranice v detstve narušené. Odtiaľ postúpime k uvedomeniu si, ako nás toto narušenie ovplyvňuje dnes. Pomocou toho, ako sa staneme rodičmi samým sebe, znova si vybudujeme zdravé vnútorné i vonkajšie hranice. Začneme uzdravovať svoju integritu tým, že iným- dokonca i autoritám- dáme najavo zdravé limity, ktoré si nastavujeme vo svojom živote.

Dnes ocením zdravé hranice na mojich DDA mítingoch. Použijem ich ako odrazový mostík k uvedomeniu si svojich pochovaných spomienok a pocitov z detstva. Učím sa nastavovať si hranice s integritou.