15. února / 15. februára

Zamyslenie na dnešný deň

Sľub druhý
„Tým, že každý deň prijmeme sami seba, naša sebahodnota narastie.“ VČK, str. 591
Sľub sebahodnoty je veľmi príťažlivý, najmä vzhľadom na to, že ak by sme nemali negatívne sebaponímanie, mnohí z nás by sme nemali vôbec žiadnu predstavu o sebe.
Tým, že sa pravidelne zúčastňujeme DDA mítingov, zvýšime svoju skutočnú sebahodnotu pozitívnym spôsobom. Nachádzame bezpečné miesto na komunikáciu s ostatnými, ktorí hľadajú to isté. Tento akt prejavenia sa nášmu pravému Ja nám dáva pozitívny pohľad na seba, pravdepodobne vôbec po prvýkrát.
Zúčastňovaním sa na mítingoch a identifikovaním sa ako dospelého dieťaťa, posielame signál svojmu vnútornému dieťaťu, že sme si vedomí práce, ktorú musíme urobiť a sme ochotní prijať záväzok dosiahnuť naše duchovné prebudenie. Viac skutočnej sebahodnoty vzíde z pravidelného utvrdzovania si nášho súčasného stavu a budúceho cieľa.
Prichádzaním na mítingy dáme svojmu pravému Ja súhlas: k uzdraveniu, aby niekam patrilo, k zdieľaniu, k dôvere, k nádeji, k starostlivosti, k plaču, k smiechu, k žiaľu, k žitiu. Tieto jednoduché vyjadrenia našej ľudskosti sú pravou sebahodnotou toho najvzácnejšieho a najprospešnejšieho druhu.
Dnes budem praktizovať vykonávanie vecí, ktoré budujú moju pravú sebahodnotu a dám svojej sebahodnote súhlas dôverovať, cítiť a hovoriť.