16. August

16. 8. Zamyslenie na dnešný deň

 

Služba a uzdravenie

 

„Uzdravenie, ktorého sa nám dostáva tým, že robíme službu v DDA, odstraňuje náš hlboký pocit menejcennosti v dávaní a prijímaní lásky. Keď vidíme hodnotu, akú má služba, ktorú vykonávame, náš pocit nedostatočnosti sa začína vytrácať.“ VČK, str. 363

 

Väčšine z nás nespočetnými spôsobmi dávali najavo, že sme niečo menej ako ostatní. Naše vnímanie bolo spochybnené. Naše pocity odmietnuté. Naše myšlienky premohla dysfunkcia v našej rodine.

 

Keď prídeme do DDA, uvedomíme si, že naše vnímanie, pocity a myšlienky sú rešpektované, pretože sú naše vlastné. Prostredníctvom pravidelných návštev mítingov pomaly prichádzame k poznaniu, že nie sme menejcenní a začneme zdieľať a pracovať na krokoch s niektorým z našich spolupútnikov.

 

V určitom bode si všimneme, že niektorí prispievajú k tomu, aby sa tento zázrak uskutočnil tým, že robia službu, aby zostala skupina silná. A to je to, kde sa časť kúzla uzdravenia uskutočňuje: v jednej chvíli sme stratení, a v ďalšej sa stávame schopnými pomáhať tým, že sami robíme službu pre skupinu.

 

Vidieť nových členov prichádzať na svoj prvý míting a potom ich sledovať, ako začínajú , nám prínáša radosť a robí z každého druhu služby, ktorú môžeme dať, akt lásky, ktorý odzrkadľuje lásku nášho Pravého Ja.

 

Dnes si vybavím svoje prvé dni v DDA a útechu, ktorú som tam našiel. Pretože som pripravený a schopný tak urobiť, budem pokračovať v tradícii dobrovoľného vykonávania služby, aby som pomohol zabezpečiť, že to, čo som dostal, je tu aj pre ostatných.