16. března/ 16. marca

16. 3.
Zamyslenie na dnešný deň

Strach z autority

„Videli sme svojich rodičov ako autoritatívne osobnosti, ktorým sa nedalo veriť.“ VČK, str. 11

V zdravých rodinách sú autoritatívnymi osobnosťami rodičia, ktorí sú milujúci, starostliví a podporujúci. Ale v našich rodinách obvykle vkladajú strach do našich malých duší. Vydržali sme fyzické, slovné či emocionálne zneužívanie. A bohužiaľ to, čo vidíme a zažijeme, sa mnohí z nás naučia a praktizujú. Žiaden div, že keď sa dostaneme do DDA, naše vzťahy môžu byť nanajvýš chaotické, či už sme sa stali prísnou autoritatívnou osobnosťou alebo nie.

Keď si priznáme, že jediný spôsob, ktorý poznáme na to, ako sa vysporiadať so životnými výzvami, je buchnúť dverami, uzavrieť sa a izolovať, alebo povedať zraňujúce veci tým, ktorí sú nám najbližší, spravíme prvý krok k tomu, aby sme boli pripravení sa zmeniť.

Prácou na prvom kroku so svojim sponzorom alebo priateľom z programu objavíme spúšťače, ktoré spôsobujú, že reagujeme negatívne, alebo sa izolujeme. Plačeme pre svoje malé dieťa, ktoré čelilo tej hrôze a bôľu, keď mu boli tieto spúšťače vštepené. Rany sú znova otvorené, keď zistíme, akú škodu to zanechalo a vieme, že sme častokrát nemohli veriť tomu, čo sa malo stať z minúty na minútu.

Keď sedíme na mítingu, počúvame skúsenosti, silu a nádej iných členov DDA, pretože oni majú to, čo aj my chceme. Sme unavení z utekania- chceme zdravšie spôsoby komunikovania, aby sme mohli veriť sebe a aby nám verili aj ostatní.

Dnes otvorím svoje srdce s odvahou nájsť pomoc s prácou na Krokoch. Milujem sa dosť na to, aby som tak spravil.