16. dubna / apríla

16. 4.

Zamyslenie na dnešný deň

 

Vnútorný kritický hlas

 

„Možno si potajme pre seba vravíme, že sa nedokážeme uzdraviť, alebo pocítiť prínos Krokov. Toto je nepatrný, no kritický vnútorný hlas, ktorý sa snaží vyradiť nás z procesu uzdravovania.“ VČK, str. 49

 

Vraví sa, že človek je otrokom zvyku. Zdá sa, že nezáleží na tom, či sú tieto zvyky pre nás dobré, alebo nám škodia; poskytujú nám určitú mieru útechy.
 

Uzdravovanie prináša zmenu, na ktorú ľudia, ktorí sú zvyknutí na našu dysfunkciu, pozerajú často s nedôverou- naše dysfunkčné správanie je niečo, čo poznajú. Niektorí z nich sa môžu cítiť našou zmenou ohrození a snažia sa jej zabrániť. Toto nie je zriedkavý jav a ľudia v programe nás na túto možnosť upozorňujú.

 

Tiež si začneme uvedomovať svojho vnútorného kritického rodiča, ktorý sa môže pokúsiť sabotovať naše uzdravovanie našepkávaním: „Toto, čo robíš, je možno nesprávne.“ „Spoznám vôbec, kto som, keď sa zmením?“ „Možno som na toto už príliš starý.“ Keď sa tento hlas objaví, je čas požiadať o pomoc a podporu svojich DDA spolupútnikov.

 

Dnes si budem vedomý toho, ako sa môj vnútorný kritický rodič môže snažiť zasiať vo mne pochybnosti. Aby som zostal nohami na zemi, znovu sa uistím o tom, že som v tejto chvíli na správnej ceste.