16. února / 16. februára

Zamyslenie na dnešný deň

Služba

„Skutočné dospelé dieťa, ktoré pracuje na účasti na mítingoch v DDA programe a nezištnej službe, dosiahne výsledky v Siedmom kroku. Toto je zaručene cesta, kde sa potýkame s nepríjemnými nedostatkami.“ VČK, str. 222

Ako môže vykonávanie služby a návštevovanie mítingov priniesť výsledky? Pri poskytovaní nezištnej služby musíme byť schopní zvládnuť dominantnú a kontrolujúcu podstatu svojho vnútorného kritického rodiča. Pomocou práce na Dvanástich krokoch zistíme, že už nie sme natoľko nahnevaní alebo vystrašení, aby sme bránili životu vyvinúť sa tak, ako sa má. Tu nájdeme najlepšie odpovede na to, čo nás vždy trápilo. Keď s priateľom z programu pracujeme na krokoch, tak nám pomôžu dosiahnuť kľudnú myseľ a pocit pokoja, vďaka ktorému sa cítime nažive.

Toto uvedomenie je vzrušujúce. Môžeme prekypovať radosťou a uvedomíme si, že toto je pre nás veľmi cenná a zdravá skúsenosť. Kým niektoré z našich nedostatkov sa nás stále držia, vieme, že naša cesta k celistvosti je jasne vyznačená a dosiahnuteľná. Na našej ceste sa s ostatnými v programe delíme o svoj novonájdený pocit zmysluplnosti. S vďačnosťou sme schopní sa podeliť o to, ako nás program pretvoril na ľudskú bytosť plnú života, ktorá sa zapája do životodarného programu.

Dnes budem pokračovať v práci na svojich charakterových chybách a nedostatkoch a podelím a o svoj doterajší osobný pokrok a výsledky s tými, ktorí ma budú počúvať.