17. August

17. 8. Zamyslenie na dnešný deň

 

Voľba

 

„Učíme sa, že skutočná voľba je Boží dar pre nás, aby sme veci pustili z rúk.“ VČK, str. 155

 

V detstve sme sa mohli cítiť uväznení v nešťastnom živote nášho domova, pretože sme nemali nijakú kontrolu nad pitím svojich rodičov alebo inou rodinnou dysfunkciou. Tento pocit si nesieme do dospelosti, často sa cítime ako obete udalostí alebo ľudí, ktorí v nás vyvolávajú bolestivé spomienky z detstva.

 

V Treťom kroku môžeme byť zmätení z toho, čo znamená odovzdať svoju vôľu našej Vyššej sile- bez svojej vôle budeme uviaznutí bez akejkoľvej možnosti. Bojíme sa, že sa budeme musieť vzdať svojej sily. V skutočnosti však Vyššej sile odovzdávame svoju kontrolujúce vlastnosti.

 

Ako sa učíme zameriavať sa na to, čo spadá pod našu kontrolu, menovite my, a vzdávame sa kontroly nad ľuďmi, miestami a vecami, otvoríme sa viacerým možnostiam. Učíme sa, že si môžeme zvoliť, ako budeme konať v rôznych situáciách namiesto reagovania a cítenia sa ako obeť. Môžeme dovoliť svojej Vyššej sile prevziať to, čo nie je na nás, aby sme kontrolovali. Toto nám dá slobodu k tomu, aby sme začali robiť život- povznášajúce rozhodnutia.

 

Dnes odovzdám do starostlivosti svojej Vyššej sily to, čo nepatrí pod moju kontrolu. Namiesto toho cítim väčšiu slobodu voľby, ako kedykoľvek predtým.