17. července / 17. júla

Zamyslenie na dnešný deň

Sexuálne zneužívanie

„Uvoľňujeme hanbu, ktorú si nesieme z prostredia obklopeného sexuálnym zneužívaním.“ VČK, str. 233
Tých, ktorí boli sexuálne zneužívaní to ťahá k sebadeštruktívnemu správaniu, aby otupili bolesť a hanbu. S pomocou stretnutí a našej Vyššej sily zo seba postupne zhadzujeme okovy správania, ktoré nás väznili. Ak sme sa prejavovali sexuálne, učíme sa rešpektu voči sebe, aj druhým; ak nám používanie pornografie prinieslo hanbu a vinu, pozrieme sa úprimne na jej vplyv na nás a pustíme to, deň po dni; ak sme sa otupili „spoločensky prijateľnou“ zábavou, ako TV a počítačové hry, učíme sa nájsť rovnováhu.
Tí z nás, ktorí sú finančne spojení s človekom, ktorý na nás páchal sexuálne násilie, začneme podnikať kroky k tomu, aby sme sa stali na ňom finančne nezávislými, znemožňujúc mu kontrolu nad nami.
V uzdravovaní oceníme svoje vnútorné dieťa, ktoré prežilo zneužívanie tým, že sa učíme, ako sa znova hrať, dať mu jeho vlastný hlas a počúvať ho, najmä čo sa týka sexuálnych myšlienok. Povzbudzujeme ho v tom, že je to v poriadku hovoriť, dôverovať a cítiť. Dávame mu najavo, že sme tam pre neho a že je na prvom mieste- že nemusí byť zamerané na sex, aby bolo milované.
V dnešný deň si zapamätám, že prácou na programe zachraňujem sám seba a už viac nedovoľujem, aby malo zneužívanie kontrolu nad mojim životom.