18. August

18. 8.
Zamyslenie na dnešný deň

Ochota

„S ochotou sme priamo na ceste k uzdraveniu.“ VČK, str. 50

V priestoroch uzdravovania sa učíme používať skratku HOW (v prekl. AKO): Honest- úprimný, Open- minded- prístupný a Willing- ochotný. VDDA potrebujeme byť všetkými tromi. Avšak, ochota môže byť rovnako aj kľúčom k práci, ktorá je potrebná na dosiahnutie výsledkov, ktoré hľadáme.

Je veľký rozdiel chcieť niečo a byť ochotný pracovať na tom, aby sme to dostali. Väčšina z nás sme až doteraz strávili svoj život túžením po niečom: po väčšej sebaúcte, menšej úzkosti a po rodine, ktorá nás bezpodmienečne miluje.

A tak vstúpime do DDA programu s mentálnym zoznamom toho, čo chceme. Ale sme ochotní vynaložiť úsilie na uzdravenie? Nachádzame si čas pre iných, na prácu, rekreačné aktivity, ale nájsť si čas pre seba môže byť pre nás neznámym pojmom.

V DDA jedinou osobou, ktorú sa snažíme zmeniť sme my sami. Spôsob, akým sa to môže stať, je nájsť si čas, aby sa to stalo- byť ochotní zaradiť sami seba do rozvrhu, možno po prvýkrát v našom živote.

Dnes sa zameriam na zmenu svojho „chcem“ zoznamu a zahrniem doň ochotu stráviť čas pre seba a môj program.