18. března/ 18. marca

18. 3.
Zamyslenie na dnešný deň

Služba

„Robíme službu už len tým, že sme tu, aby sme podporili a povzbudili ostatných členov programu, keď prechádzajú zmenou od vystrašeného dospelého dieťaťa k celistvej ľudskej bytosti, ktorá je schopná konať so spontánnosťou dieťaťa a múdrosťou zrelého dospelého.“ VČK, str. 354

Ako dospelé deti máme vo svojej podstate dar byť citlivými a byť tu pre iných. A predsa mnohých z nás nenaučili rozvíjať tento dar zdravým spôsobom. Pretože sa nikto nestaral o našu vlastnú hodnotu a v zásade bola trestaná, alebo nútená k tomu, aby sa ukryla, dar služby sa zdeformoval do spoluzávislého správania, ktoré spôsobilo, že sme hľadali lásku a prijatie prostredníctvom zavďačovania sa ľuďom, starostlivosti o nich a hľadania schválenia od iných.

Teraz v DDA môžeme nasmerovať tento dar do zdravej služby. To, že sme tu prítomní pre iných, podporujeme ich a povzbudzujeme v ich DDA práci, rapídne prispieva aj nášmu vlastnému uzdravovaniu. Prežívame radosť, keď cítime uvoľnenie svojich strachov a obmedzení, a prirodzene cítime a konáme na základe našej vlastnej spontánnosti a múdrosti. Vzápätí toto nadšenie motivuje ďalšie uzdravujúce sa dospelé deti, aby sa podelili o túto hybnú silu a radosť. Keď to posunieme ďalej, všetci získame úžitok z nášho daru, o ktorý sme sa podelili.

Dnes navštívim DDA míting, alebo budem v komunikácii s priateľom z programu. Skutočne tu budem pre iné dospelé dieťa, podporovať ho a povzbudzovať, zatiaľ čo bude uvoľňovať strachy a obmedzenia svojho falošného Ja a cítiť radosť zo svojho pravého Ja.