18. května / 18. května

Zamyslenie na dnešný deň

 

Služba

 

„Tí, ktorí sú duchovne prebudení prijímajú prácu na 12- krokovom programe ako službu a nie obeť. Kým dosiahneme tento bod, spoznáme rozdiel medzi tým byť záchrancom a robiť službu s láskou.“ VČK, str. 289

 

Umiestnenie Riešenia a Problému na nástenku nerobí míting mítingom.A tiež ho nevytvára ani čítanie úvodného textu a ukončovanie mítingu. To, čo vytvára míting, je duch, s ktorým tieto úlohy robíme. Poskytovanie služby v DDA z čistého aktu lásky je duchovne povznášajúca skúsenosť pre všetkých zúčastnených. Za ten čas, čo sme v programe, po tom, ako sme prešli Krokmi a boli požehnaní duchovným prebudením, rovnako sa vybuduje aj naša schopnosť vykonávať službu z lásky.

 

Spoznáme rozdiel medzi kontrolou a službou. Sme si vedomí tolerancie a hraníc. Zistíme, ako sa stať ohľaduplným, uvedomujúc si, že sa snažíme nasledovať skupinové svedomie pri presadzovaní nášho primárneho účelu- priniesť toto posolstvo trpiacemu dospelému dieťaťu, ktoré hľadá uzdravenie.

 

Dospelé deti priťahujú duchovne prebudení členovia a skupiny a želajú si, aby mohli pomôcť udržiavať dvere otvorené. Uvedomujeme si, že bez mítingov by sme mohli mať len malú nádej na uzdravenie a dôverujeme jeden druhému, pretože naša služba je vykonávaná bez podmienok.

 

 

Dnešný deň vykonám službu pre spoločenstvo DDA z lásky, uvedomujúc si, že tým, že pomáham dosiahnuť inému členovi pokrok, podporujem zároveň aj ten svoj vlastný.