19. August

19. 8. Zamyslenie na dnešný deň

 

Emocionálna triezvosť

 

„S emocionálnou triezvosťou sa to, že sme sami sebe rodičom, stáva v našom živote realitou.“ VČK, str. 265

 

Náš program nás vyzýva k tomu, aby sme spoznali pravdu v nás. Počiatočná pravda je taká, že naša rodina v jej nedokončenom duchovnom štádiu zničila naše myslenie. Ako malé deti sme sa mohli učiť, ako svet okolo nás funguje, len od svojej rodiny

 

To často obnášalo aj sériu dysfunkčných postojov, ako napríklad: „Dokážem to sám“, „Som príliš hrdý na to, aby som od niekoho prijal pomoc“ a/ alebo „Sme oveľa lepší ako oni.“ Toto nás viedlo k falošnému pocitu nezávislosti či dokonca nadradenosti, čo nás prakticky odrezalo od mnohých foriem užitočných informácií, ktorý by nám mohli pomôcť.

 

V dospelosti sme naďalej žili s týmto narušeným myslením, v stavoch zmätku a popierania, neschopní si priznať, že potrebujeme pomoc a neschopní komukoľvek dôverovať.

 

Keď nájdeme uzdravovanie v DDA, zistíme, že môžeme byť sami sebe rodičom. Učíme sa vidieť pravdu o svojich rodičoch bez odsudzovania, čo nám spočiatku pomôže prijať všetky dobré veci, ktoré nám odovzdali. Potom, bez hnevu a zatrpknutosti, pevne odmietneme ich dysfunkčný spôsob myslenia. Teraz sme slobodní zmapovať svoj vlastný smer triezvosti v správaní, duchovnej i emocionálnej oblasti.

 

Dnes sa zameriam na použitie všetkého, čo som sa v DDA naučil, aby mi to pomohlo k tomu stať sa sám sebe rodičom. Zvolím si duchovnú a emocionálnu triezvosť.