19. December

19. 12. Zamyslenie na dnešný deň

 

Črta štrnásta

 

„Para-alkoholici (spoluzávislí) skôr reagujú ako konajú.“ VČK, str. 17

 

Pred príchodom do DDA sme mnohí utekali od jednej osoby k druhej, od jedného nápadu k inému, hľadali „lepšiu“ prácu, snažili sa vyriešiť svoje zdravotné problémy, čítali sme všetky dostupné svojpomocné knihy: vyskúšali sme všetko, aby sme zmenili to, ako sa cítime. Vo vnútri sme bolo takí zmätení, premýšľajúc, prečo sa všetci ostatní zdajú byť pokojní a istí, zatiaľ čo nám v hlave a tele vybuchoval ohňostroj. Vždy, keď sme skočili do zúfalej akcie, dôsledky boli zvyčajne zraňujúce buď pre nás alebo pre iných.

 

Ako prišlo k tomu, že sme sa naučili reagovať tak intenzívne? Každý krok, ktorý sme v detstve spravili, či nespravili spôsobil „výbuch.“ Vraveli nám veci ako: „Nedokážeš niečo urobiť poriadne?“ alebo „Ak by si sa tak nesprával, všetko by bolo lepšie.“ Boli sme obetnými barančekmi. V úsilí napraviť veci sme začali reagovať. A toto správanie sme si preniesli do svojho dospelého života.

 

V DDA, deň po dni, nachádzame úľavu. Keď cítime „stav núdze“, učíme sa používať slogany ako “Rob to jednoducho.“ Pomáhajú nám konať zdravším spôsobom tým, že nerobíme nič, i keď by to malo znamenať, že si prisadneme ruky, alebo zalepíme ústa, až kým tá nutkavá potreba neprejde.

 

Sebareflexia je v tomto období absolútne nevyhnutná. Zastaviť sa skôr, ako nevhodne zareagujeme, aj keď len uprostred vety, nám pomôže nabrať sebaistotu a pozitívne uistenie.

 

Keď dnes pocítim nutkavú potrebu reagovať „hneď teraz“, budem mať na pamäti dva slogany: “Nerob len niečo, seď tam“ a “Buď pokojný a spoznávaj.“ Učím sa byť pokojný tvárou v tvár vnútornému chaosu.