19. dubna/ 19. apríla

19. 4.
Zamyslenie na dnešný deň

Služba

„Ale skôr ako môžeme robiť službu jeden pre druhého, musíme byť ochotní milovať a slúžiť sebe samým.“ VČK, str. 354

Mnohí v DDA nachádzame také úžasné odpovede, že chceme šíriť slovo a pomáhať ostatným ešte predtým, ako pochopíme, o čom DDA skutočne je a skôr ako pochopíme, že najprv to musíme mať, aby sme to mohli darovať ďalej.

Všetci sme povzbudzovaní k tomu, aby sme na našich mítingoch vykonávali službu ako spôsob, akým môžeme vrátiť to, čo sme sami dostali. A to je všetko, čo sa od nás na istú dobu očakáva.

Ak sa rozhodneme poskytovať službu nad rámec nášho mítingu, je pre naše osobné uzdravenie nevyhnutné, aby sme preskúmali svoje motívy. Čokoľvek robíme, či už je to angažovanie sa v Interskupine, alebo zakladanie ďalších mítingov, musí prichádzať z pozície lásky a vďačnosti za to, čo sme dostali. Ak to tak nie je, môžeme zapadnúť do problémov kontroly, vstupujúc do situácií, kam nepatríme. Alebo sa môžeme cítiť ako obete, ak si myslíme, že nás dostatočne neocenili. Ak k tomuto dôjde a my pracujeme na svojom programe a využívame nástroje DDA, budeme schopní spraviť krok vzad a vidieť, že služba je dar, ktorý dávame sebe aj iným. Je plná príležitostí k rastu, ku ktorému by sme inak nemuseli dospieť.

Dnes vyvážim službu, ktorú robím, s mojimi vlastnými potrebami uzdravovania.