19. ledna / 19. januára

Zamyslenie na dnešný deň

Znovuvytváranie
„A predsa sa naše deti a vzťahy stále borili v našej dysfunkcii. Znovu sme vytvorili to opustenie a stratu z nášho vlastného detstva.“ VČK, str. 21
Mnohí z nás sme sa snažili viesť svoju rodinu odlišne. Avšak bez DDA alebo iného typu zásahu sme boli ako naši rodičia- mohli sme len dať to, čo sme sami mali. To znamená, že sme spravili veľa chybných rozhodnutí. Mohli sme sa dokonca odcudziť svojim deťom, zistením, že nás neznášajú, presne tak, ako sme my neznášali svojich rodičov.
DDA predstavuje výber: zostať a uzdraviť sa spôsobom, ktorý môže jedného dňa napraviť naše vzťahy, alebo sa cítiť beznádejne a pokračovať v napĺňaní sa sebaobviňovaním a hanbou.
Ak si zvolíme DDA, musíme pustiť skutočnosť, že sme nenašli pomoc skôr, keď nás to mohlo ušetriť od toľkej bolesti. Prijímame, že zmena potrebuje čas a tak sa upokojíme a sústredíme sa na starostlivosť o seba. Keď sme pripravení, naučíme sa tu byť zdravým spôsobom prítomní pre svoje deti. Ak sme od nich odlúčení, dúfame, že sa k nám opäť vrátia, ale ak nie, budeme ich aj naďalej milovať a modliť sa, aby si našli svoju vlastnú cestu.
Dnes sa najprv postarám o seba. Iba tak budem k dispozícii svojej rodine, ak budú žiadať emocionálnu podporu.