19. september

19. 9.
Zamyslenie na dnešný deň

Sexuálne zneužívanie

„Ak sa vás v detstve dotýkali, hladkali vás, nútili k sexuálnemu aktu, žiadali od vás vykonávať alebo sledovať sexuálny styk, nebola to vaša chyba bez ohľadu na okolnosti, alebo na to, čo vám tvrdil dospelý alebo mladistvý, ktorý vás zneužíval.“ VČK, str. 174

Mnohí z nás prišli zo sexuálne napätých domovov. Ak pred nami naši rodičia vykonávali sex, stali sme sa súčasťou ich sexuálneho života. Možno nás nútili k tomu, aby sme ich počúvali, ako pri jedle rozprávajú o sexe, akoby o nič nešlo. Možno z nás spravili súčasť svojho mimomanželského pomeru, keď sa kvôli tomu pred nami hádali, alebo o tom hovorili jeden druhému za chrbtom.

Mohli sme sa za toto všetko cítiť zodpovední. Bola nám ukradnutá naša mladosť a sexualita, pretože sme sa nemohli brániť. Ich slová sa nám hlboko vryli do nášho vnútra ešte skôr, ako sme zistili, že sme zranení. Možno sme s inými deťmi predvádzali a skúšali prísť na zmysel toho, čo sme počuli, cítili a čomu sme boli vystavení. Ale potom sa v nás usadila vina. No i napriek tomu bolo niekedy ťažké zastaviť u seba vzrušenie zo všetkej tej pozornosti. I keď to bolo nepríjemné, intuitívne sme vedeli, že toto je spôsob, ako môžeme dostať lásku.

Vďaka DDA sme sa naučili, že bez ohľadu na to, čo sa nám stalo, dnes vieme, že nie sme sami a že nie sme na vine.

Dnes prijmem svoje intenzívne pocity, ktoré sú spojené so sexuálnym zneužívaním, ktoré som zažil. Prestanem preberať zodpovednosť za to, čo sa mi stalo.