2. června / 2. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Pokora

 

„Pravou pokorou je ochota snažiť sa zistiť a robiť, čo je Božou vôľou s vynaložením nášho maximálneho úsilia.“ VČK, str. 223

V DDA sa posúvame od toho, že chceme a sme ochotní, až k nájdeniu skutočnej vášne, ktorá naštartuje našu cestu uzdravenia. Hľadáme tú vášeň, lebo bez nej iba hovoríme o uzdravení, ale ním nežijeme.

Nevšímame si našu túžbu po uzdravení ale rozvíjame pokoru, ktorá je potrebná k tomu, aby sme zistili, aká je vôľa našej Vyššej Sily pre nás. S touto pokorou sa odovzdáme duchovnému semienku, ktoré v nás rozkvitá. Posúvame sa smerom k tej vôni a čím sme bližšie, tým viac sa dotýkame našej vlastnej duchovnej podstaty. Začneme žiť v prítomnosti. 

A v tom teraz vidíme svet odlišne. Všímame si duchovnú esenciu aj v iných a krásu okolo seba. Začneme cítiť pokoj. Začneme sa zbavovať minulosti vrátane človeka, ktorým sme si mysleli, že sme a zotrvávame v mieri s tichom. Ďalej na našej ceste si uvedomíme, že to nehybné ticho je naša Vyššia Sila, ktorá pracuje vo vnútri nás. 

Dnešný deň budem hľadať pokoru potrebnú k tomu, aby som prijal vôľu mojej Vyššej Sily uvedomujúc si, že je to základ na mojej ceste k uzdraveniu. Zázrak DDA sa práve začal.