2. dubna/ 2. apríla

2. 4.
Zamyslenie na dnešný deň

Celistvosť

„Začíname s predpokladom, že sme v poriadku a že naše reakcie na abnormálnu situáciu vyrastania v dysfunkčnej rodine boli normálne. Naša prirodzená reakcia na to, aby sme sami seba ochránili, podmienila črty prežitia, nutkavé potreby a sebazraňujúce správanie, ktoré reagujú na Kroky DDA a duchovnú liečbu.“ VČK, str. 143

Keď počúvame, že sme vo svojej podstate v poriadku, premýšľame nad tým, že ak je to naozaj pravda, prečo sa potom cítim bezcenný alebo vadný? Prečo sa zdá, že nedokážem žiť z podstaty svojej celistvosti? DDA program uzdravenia úžasne, jemne a postupne objasňuje túto dilemu a pozvoľna nás vracia k nášmu prirodzenému právu byť celistvými, byť skutočne samými sebou.

Ako krok po kroku aplikujeme program do svojho života a uvedomujeme si svoje pravé Ja, začíname cítiť súcit ku všetkým dysfunkciám, ktoré sme zvykli posudzovať a cítili za ne hanbu. Vravíme: „Samozrejme, je úplne pochopiteľné, že som reagoval takým spôsobom, akým som reagoval.“ Nie sme k sebe takí kritickí a máme so sebou zľutovanie. Za tých okolností sme robili najlepšie, ako sme vedeli.

Je úplne “normálne“, že sme tak reagovali na dysfunkčné podmienky našej výchovy. Nie je to naša vina. Boli sme bezmocní. Vyrovnávali sme sa s tým najlepšie, ako sme dokázali tým, že sme si rozvinuli črty prežitia, kompulzie a sebazraňujúce správanie. Neboli sme kvôli tomu zlí ani vadní. Ako pracujeme na Krokoch a s pomocou riešenia, ktoré nám prináša naša Vyššia sila, sa stávame rodičmi samým sebe, odpúšťame si svoje nedostatky a získavame späť svoje právo na celistvosť.

Dnes budem mať so sebou súcit uvedomujúc si, že moje dysfunkčné reakcie boli “normálne“- robil som najlepšie, ako som vedel.