2. května / 2. mája

Zamyslenie na dnešný deň

Príťažlivosť verzus propagácia

„Príťažlivosť je niečo iné. Príťažlivosť ponúka informácie o DDA bez podmienok. Nenesie so sebou žiadne veľkolepé reči ani plané sľuby.“ VČK, str. 546

Keď sme začali navštevovať mítingy DDA, mnohí z nás cítili príval pocitu spolupatričnosti. Našli sme toľko odpovedí na naše otázky. Chceli sme dať Veľkú červenú knihu každému človeku, lebo sme chceli, aby vedeli to, čo my teraz vieme. Dokonca sme boli v pokušení nosiť tričko s nápisom „Pravidlá DDA!“.

Ale čoskoro sme sa naučili spomaliť. Zistili sme, prečo je tento program programom príťažlivosti, a nie propagácie. Je zameraný viac na činy ako na rozprávanie. Dovoľujeme svojej Vyššej moci, aby robila zázraky v nás i v našom okolí.

Berieme veci tak, ako prídu. Už viac nezostávame v noci hore premýšľajúc o tom, ako vniesť DDA do miestneho zdroja vody. Je nám ľúto, keď nováčikovia prídu a potom odídu, ale učíme sa ich nechať ísť. Žialime, keď sledujeme ľudí okolo seba, ako zomierajú na chorobu rodinnej dysfunkcie, zatiaľ čo my sa uzdravujeme.

Dôverujeme, že je tam hojný zdroj lásky pre nás, i pre každého, kto je skutočne ochotný kráčať po tejto ceste. Spravíme svoju časť a užijeme si výsledky. Keď sa zameriavame na seba, vidíme lepšie výsledky, ktoré sa nás týkajú a to je to, čo pozitívne vplýva na svet okolo nás.

Dnes si zapamätám, že nemôžem nútiť nikoho, aby prijal tento odkaz. Môžem poskytnúť informácie a nechať iných, aby urobili svoju vlastnú voľbu. Najlepším odkazom je osobná zmena, ktorú vidím na sebe.