20. června / 20. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Práca so smútkom

„Práca so smútkom môže mať rôzne podoby a môže sa pre nás stať jednou z najväčších odmien programu. Jedným zo spôsobov práce so smútkom je vedenie si denníku, v ktorom píšeme o udalostiach, ktoré sa nám v živote stali a reflektujeme pocity, ktoré sme v tom momente prežívali.“ VČK, str. 202
Ignorovali sme svoj žiaľ, pretože sa zdalo, že k nám nepatrí. Po mnoho rokov sme cítili, že nám nebolo dovolené cítiť smútok alebo prežívať stratu. V našej rodine nás učili nerozprávať, neveriť a necítiť. Nikto si k nám vyslovene nesadol a nepovedal to, ale my sme vedeli, že to bolo pravidlo.
Jedným z nástrojov uzdravenia, ktoré používame, aby sme si pomohli znova sa spojiť so svojim vnútorným dieťaťom, je umenie zapisovaťvšetky tie veci, ktoré sme tak dlho držali vo svojom vnútri. Účinnou obmenou pri písaní je cvičenie písania nedominantnou rukou, ktoré je opísané vo Veľkej červenej knihe. Je to mocný spôsob, ako sa dostať k traumám uloženým v našom tele. Dovolíme tomu zraneniu vyjsť na povrch a poskytneme si priestor k tomu, aby sme sa mohli uzdraviť, plakať, vzlykať, smiať sa a prežívať radosť, o ktorú sme boli ukrátení ako deti a aj ako dospelí. Je to jeden zo spôsobov, ako sa dostaneme na druhú stranu nášho smútku.
Dnešný deň si nájdem čas zapísať si svoje pocity ako spôsob vyjadrenia žiaľu, ktorý držím zo svojho detstva.