20. December

20.12. Zamyslenie na dnešný deň

 

Disociácia

 

„Používanie látky za účelom zmeny pocitov je druhým spôsobom ako sa odpojiť od cítenia bolesti. Najdostupnejšími látkami je alkohol, cukor, nikotín a kofein.“ VČK, str. 87

 

Mnohí sme prišli do DDA závislí na drogách alebo alkohole. Iní prišli závislí na peniazoch, jedle, sexe, alebo gamblingu. S pomocou iných 12- krokových programov sme úspešne pracovali na týchto aktuálnych problémoch. Ale boli tam aj iné zdanlivo prijateľnejšie závislosti, ktoré sme si vybrali na zamaskovanie svojej bolesti. Pri hľadaní emocionálnej triezvosti v DDA musíme mať prístup k svojim pocitom, aby sme mohli lokalizovať skrytú traumu vo svojom živote. Keď sa zúčastňujeme týchto prijateľnejších závislostí, akými je pozeranie televízie každý deň, nikotínový návyk, ktorý narušuje všetko, čo robíme, či prehnané množstvo kofeinu, zastierame tým svoje pocity.

 

Ak naďalej pokračujeme v zmene svojich pocitov takýmito, či podobnými spôsobmi, môže to byť preto, že ukrytá trauma sa nám zdá príliš desivá na to, aby sme jej čelili. Avšak nájdenie skutočnej slobody pre naše Vnútorné dieťa vyžaduje, aby sme mali k svojim pocitom prístup. Pri práci na programe potrebujeme byť „prítomní“, aby sme sa mohli stať milujúcim rodičom sami sebe, čo znamená odmietnutie vzorov svojho detstva. Dáme si záväzok, že zneužívanie tu skončí! Dovolíme si byť nedokonalí a posunúť sa smerom k nášmu hlavnému cieľu byť plne bdelí bez výhrad.

 

 

Dnes budem úprimný ohľadom spôsobov, ktoré používam na otupenie svojich pocitov. Požiadam o pomoc, aby som mohol nájsť pokoj, ktorý si zaslúžim.