20. dubna/ 20. apríla


Zamyslenie na dnešný deň

Kritický rodič

„Kritický vnútorný hlas je tá časť z nás, ktorá tvrdo posudzuje nás aj ostatných.“ VČK, str. 337

Ako deti sme v dysfunkčných domovoch prevzali neľahkú zodpovednosť, čo nemalo byť naším bremenom, ktoré sme mali niesť. Potom nás kritizovali za to, že sme veci neurobili “správne”. Toto nás viedlo k tomu, že sme boli k sebe tvrdí vždy, keď sme si mysleli, že sme urobili chybu, pestujúc si tak svoj vnútorný kritický hlas, ktorý sa začal prehrávať v našej hlave. A to nás viedlo k ospravedlňovaniu sa za veci, ktoré boli mimo našej kontroly.

Ako sa v DDA uzdravujeme, pracujeme na tom, aby sme nahradili tento hlboko zakorenený kritický vnútorný hlas za nový, milujúci hlas, ktorý nás opatruje a podporuje. Ak si robíme osobnú inventúru na dennej báze, naučíme sa vyselektovať to, čo je naozaj naše od toho, čo sa nás netýka. Naučíme sa nastaviť si zdravé hranice žiadajúc svoju Vyššiu moc o silu pokračovať v tejto uzdravujúcej ceste.

Vypestovať si tento milujúci hlas, ktorý je našim vnútorným milujúcim rodičom, si vyžaduje trpezlivosť a čas. Pri nasledovaní novej cesty, na ktorej nahradíme negatívne pozitívnym vo všetkých aspektoch každodenného uzdravovania, nájdeme silu a nádej, ak počúvame ostatných členov DDA. Staneme sa nezávislejšími a schopnými dôverovať svojim rozhodnutiam.

Dnes za seba prevezmem zodpovednosť. Odovzdám si pozitívny odkaz a budem sa cítiť pokojne, pretože viem, že moja Vyššia sila je neustále so mnou.