20. května / 21. mája

Zamyslenie na dnešný deň

 

Krok tretí

 

„Našej Vyššej Sile neodovzdávame iba niektoré veci a nedržíme si v sebe tie ostatné.“ VČK, str. 142

 

Je dôvod, prečo sa Kroky a Tradície zmieňujú o Vyššej Sile a modlitbe. Sú súčasťou toho, ako sa učíme spoľahnúť sa na niekoho alebo niečo iné namiesto toho, aby sme pokračovali v našej kompulzívnej sebestačnosti, ktorej sa mnohí z nás naučili v detstve.

 

Naša viera je osobnou voľbou. Ako sa modlíme, alebo ku komu sa modlíme je súčasťou našej osobnej voľby. Dokonca je iba na nás definovať, čo vlastne modlitba je.

 

Na stretnutiach počujeme veľa príkladov o tom, akú má modlitba silu. Zisťujeme, že je to komunikácia, ktorá nám môže priniesť odpovede, keď sme vystrašení, zmätení alebo potrebujeme pomoc v niečom sa rozhodnúť. Modlitba a meditácia nás utíši a tak môžme vnímať vedomý kontakt s našou Vyššou Silou.

 

Keď pustíme naše problémy, Kroky nám ukážu, ako sa máme o seba postarať a uzdraviť sa z následkov nášho detstva. Ale ak si vyberieme iba niečo, čo pustíme, budeme sa držať vecí, ktoré nás budú neustále ťahať ku dnu.

 

Spojenie s našou Vyššou Silou nám pomôže uvedomiť si, že nie sme sami a nie sme ani bezmocní. Odovzdanie našich problémov nám pomôže uvoľniť to bremeno, ktoré si so sebou nesieme. Teraz dôverujeme niečomu väčšiemu ako sme my sami.

 

 

Dnešný deň si zvolím, aby sa modlitba stala súčasťou môjho každodennoho rituálu. Vidím, aký to môže mať pre mňa úžitok, ak odovzdám všetky svoje problémy Vyššej Sile a požiadam ju, aby mi ukázala nový smer.