20. ledna / 20. januára

Zamyslenie na dnešný deň

Práca so žiaľom
„Tým, že porovnáme zaobchádzanie, ktoré sme dostávali ako deti v dysfunkčnej rodine, so starostlivosťou, ktorú sme mohli dostať, ak by sme boli vychovávaní milujúcimi, dôslednými rodičmi, môžeme presne určiť a zmerať, čo sme stratili.“ VČK, str. 204
Cvičenia so smútkom v Piatom kroku od nás žiadajú, aby sme si zaznamenali do denníka naše incidenty v detstve, čo nám pomôže dostať sa k emóciám, ktoré súvisia s danými udalosťami. Ak nevyjdú na povrch, skúsime zistiť, ako by sa dnešné dieťa cítilo v našej situácii. Tiež sa môžeme pozrieť na fotky z detstva, aby nám pomohli spojiť sa s našou nevinnosťou a s tým, čo sme stratili.
Ďalej sa od nás žiada znovu si prečítať naše pracovné listy zo Štvrtého kroku „Hanba a opustenie“ a pretvoriť si obrázok o každom incidente. Opíšeme, čo by bolo inak, ak by v každom scenári figuroval milujúci rodič.
Prežitie straty takýmto spôsobom nám môže pomôcť ju uvoľniť. Ale ak sme zablokovaní, môže sa stať, že keď to priveľmi bolí, prepneme zo smútku do hnevu. Je to, akoby sme stlačili gombík, ktorý nás prepne do módu uzavretia sa, hanby alebo zúrivosti. Ale hlboký smútok nášho žiaľu nám tiež môže pomôcť vidieť skutočnú mieru deštrukcie našich emócií, mysle a tela.
Výberom uzdravovania pred dysfunkciou si uvedomíme, že práca so žiaľom nám pomáha nájsť svoje silné, schopné Vnútorné dieťa. Učíme sa, čo by urobil milujúci rodič a ako sa môžeme sami sebe takým stať. DDA program nie je ľahkou prácou, ale odmenou nám je sloboda!
Dnes, keď bude žiaľ a emócie kričať, budem sa držať postupu DDA. Nezastavím sa pred ničím, aby som uzdravil svoje pôvodné Ja.