21. července / 21. júla

Zamyslenie na dnešný deň

Autoritatívne osobnosti

„Zlé zaobchádanie od autoritatívnych osôb v detstve v nás v dospelosti zanechalo stav ostražitosti pri kontakte s autoritatívnymi osobami. Máme tendenciu zaraďovať ľudí do kategórie autoritatívnych osobností, i keď takou osobou nemusia byť.“ VČK, str. 379
Strach z autoritatívnych osôb nám môže v našom dospelom živote priniesť zbytočný stres, keď sa spustia staré strachy. Ako deti sme sa mnohí mali stále na pozore, aby sme nejak nepopudili svojho rodiča a tiež aby sme našli miesto pre úkryt, keď hrozilo nebezpečenstvo. Jeden alebo obaja rodičia mohlo byť odborníkmi na vytváranie skutočného alebo imaginárneho strachu v nás.
Bežne teraz prichádzame do styku s ľuďmi, ktorí majú nad nami nejakú autoritu, či už kvôli našej alebo ich práci. Niektorí tiež dovoľujeme iným, aby prevzali autoritatívnu rolu, pretože sa bojíme konfliktu. Dokonca sa môžeme cítiť sklúčene aj keď nám strážca na parkovisku povie, že tam nemôžeme parkovať, alebo nás predavač nahovára na inú kúpu ako chceme. Našim cieľom v uzdravovaní je rozoznať tieto situácie také, aké v skutočnosti sú a naučiť sa konať ako dospelý.
Aby sme získali kontrolu nad svojim životom pri vzájomnom kontakte s niekým, kto prezentuje autoritu, urobíme rýchlu vnútornú kontrolu. Cítime sa vystrašení, nahnevaní, rozhorčení alebo plachí? Dávame tejto osobe tvár nášho alkoholického rodiča? Ak áno, potom sa zastavíme a preskúmame situáciu z novej perspektívy. Interakcia s tým človekom nemusí byť príjemná, ale nie je to naše detstvo, ktoré ožíva.
V dnešný deň rozoznám, kedy reagujem na autoritatívne osobnosti svojimi detskými reakciami. Teraz sa postavím k veciam s novou perspektívou ako uzdravujúci sa dospelý.