21. června / 21. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Dvanásta tradícia

„Aby sme si zachovali naše mítingy bezpečné, musíme si chrániť svoju osobnú anonymitu za každú cenu. Tým, že udržujeme DDA bezpečné, posilňujeme našu skupinovú jednotu a priťahujeme nových členov, ktorí sú dôležitým životným zdrojom pre spoločenstvo.“ VČK, str. 552
Zrejme ani jedna z Tradícií neznamená v programe DDA toľko ako Dvanásta tradícia. Táto znamená, že chránime jeden druhého tým, že sa nezmieňujeme o tom, koho na mítingoch vidíme, ani čo počujeme. Táto anonymita je duchovným základom, ktorý posilňuje náš program.
Z veľmi dobrých dôvodov zdieľame iba svoje krstné meno:
• Pomáha to nováčikom cítiť sa uvoľnenejšie pri zdieľaní intímnych detailov z ich života. Rešpektuje sa súkromie.
• Anonymita je skvelý vyrovnávač. Ako bežní DDAčkari, naša práca, vzdelanie, ani to, kde žijeme nie je podstatné. Na tom nezáleží. Všetci sme na mítingoch z rovnakého dôvodu- aby sme sa uzdravili z dôsledkov našej rodinnej dysfunkcie.
• Tí, ktorí odkazujú iných do DDA, sa nemusia obávať, lebo vedia, že od nikoho, kto sa zúčastní mítingu, sa nebude požadovať, aby poskytol osobné údaje. V podstate nemusí povedať vôbec nič, ak nebude chcieť.
Tým, že si chránime anonymitu, si uvedomujeme, že sme súčasťou duchovného programu. Anonymita je tiež spojená s pokorou, ktorá je jednou z našich duchovných princípov. Pokora nám pripomína, že sme si všetci rovní. Pokora, ktorej sme sa naučili, pomáha udržiavať dvere otvorené.
Dnešný deň si uctím Dvanástu tradíciu tým, že budem rešpektovať anonymitu a dôveru tých, ktorých stretnem na mítingu. Toto umožní, aby zostali dvere do DDA otvorené pre všetkých, ktorí budú nasledovať.