21. september

21. 9.
Zamyslenie na dnešný deň

Nevyjadrený žiaľ

„Každé dospelé dieťa v sebe nosí nevyjadrený žiaľ, ktorý sa prejavuje symptómami depresie, letargie alebo formou disociácie.“ VČK, str. 199

Dlhé roky sme predstierali, že sme sami zodpovední za svoju depresiu. Užívali sme drogy a konali tak, aby sme bojovali proti pocitom, ktoré sa objavili. Boli sme v styku s ľuďmi, ktorí všetko zľahčovali a utápali sa v ľútosti a ničnerobení. Keď prišla na rad téma sexuálneho alebo detského zneužívania, vznášali sme sa v priestore, niekedy celkom zabúdajúc, čo iní hovoria. Keď sme videli násilie vo filme alebo v televízii, možno sme sa cítili nepríjemne, ale ignorovali sme to.

Pretože patríme medzi tých šťastlivcov, ktorí našli DDA, teraz vidíme, že jestvuje lepší spôsob, ako žiť. Na mítingu nachádzame ľudí, ktorí hovoria otvorene. Počúvame, ako tí, ktorí prišli pred nami a po nás, prezrádzajú svoje skutočné myšlienky. Rozprávajú o tom, čo robia, aby odkryli žiaľ, ktorý leží za ich depresiou a ďalšími symptómami, ktoré sú dôsledkom ich detstva. Prostredníctvom ich príkladov sa my sami učíme rozprávať jazykom srdca a uzdravujeme sa.

Dnes pôjdem na míting, aby som načúval uzdravovaniu, ktoré je tam zreteľne vidieť. Ak nemám k dispozícii míting, či už naživo alebo po telefóne, skontaktujem sa s priateľom z programu, aby som počul uzdravujúce slová.