22. dubna / 22. apríla

Zamyšlení na dnešní den

 

Vytrvalost

 

„Uzdravování vyžaduje trpělivost a vytrvalost. Jsme přirozeně netrpěliví dokončit vše bez zpoždění a vynechat tvrdou práci na programu.“ VČK s. xxx

 

Kdykoliv si myslíme, že bychom měli dělat více pro uzdravování, pracovat lépe či postupovat rychleji, je to naše nemoc, která nám toto hovoří. Často si můžeme myslet, že jsme mimo, nejsme dostatečně dobří, nebo se nikdy kroky neprokoušeme. Takovéto uvažování nás může vést k přemáhání se, nebo naopak k vzdávání se, místo udržování se v rovnováze, stabilním přístupu k práci na programu s akcemi vycházejícími z lásky.

Existuje skvělý slogan ve 12ti krokových programech: „Jen se ukaž.“ Toto jednoduše znamená prostě být přítomný, pouze tady a teď, a udělat další správnou věc, kterou máme před sebou. To znamená být v míru s našimi akcemi na místo tlaku, nucení, očekávání, nebo „zbudoucňování“. To nám dává povolení k tomu být lidským, vyklidněným a pouze se ukázat pro nás samotné. Takto rozvíjíme naší vytrvalost a vyrovnanost, den po dni.

 

„Tento den dávám svolení sám sobě se obléci a objevit se (na meetingu) jen pro mne samotného podle mých nejlepších schopností.“