22. August

22. 8. Zamyslenie na dnešný deň

 

Posttraumatická stresová porucha

 

„PTSP je stav tela a mysle, pri ktorom si človek ukladá spomienky na násilnícky útok alebo život ohrozujúcu udalosť.“ VČK, str. 344

 


Keď sme prišli do DDA, vedeli sme, že naša myseľ a emócie boli poznačené, ale naše telo? Videli sme, že v literatúre sa hovorilo o našom tele, ktoré si so sebou nesie pôvodnú traumu a vtedy sme spozorneli. Čoskoro sme si všimli niečo veľmi znepokojivé: mali sme množstvo automatických reakcií, ktoré sa diali bez nášho “dovolenia.“

 

Nakoniec sme si uvedomili, že naše terajšie telo sa riadi autopilotom, aby nás ochraňovalo pred signálmi ohrozenia, ktoré sme vnímali a ktoré si naše detské telo uložilo už pred dlhým časom. Bolo zdrvujúce to počuť, lebo ako sa dá zmeniť svoje telo?


Zistili sme, že jedným zo spôsobov je pokračovať v čítaní povzbudzujúcich slov z textov nášho spoločenstva. Dostali sme nádej, že naše telo sa môže uzdraviť, keď sme na strane 621 čítali, že: „To, čo sa dá naučiť, dá sa aj odučiť...“ a na strane 626: “Teraz sme získali poznanie a skúsenosť, ktoré sú potrebné pre prenos vízie na uzdravenie zranenia a bolesti spôsobenými traumou v detstve.”

 

Ako sme pracovali na Krokoch, nasledovali Tradície a navštevovali mítingy, videli sme, že naša myseľ, emócie, duša a telo sa začínajú uzdravovať. Boli sme v úžase nad touto silou programu. Bola väčšia ako následky, ktoré sme si niesli vo svojich žilách, tkanive, nervoch a kostiach.

 

Dnes pomôžem svojmu telu, aby sa uzdravilo tým, že prijmem svoju fyzickú reakciu, keď príde na zdanlivo neohrozujúcu situáciu. Vtedy požiadam o pomoc, aby som odhalil, odkiaľ tá reakcia pramení a pomohol si tak uzdraviť sa.