22. června / 22. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Tolerovanie neprijateľného

„Zistíme, ako naša nízka sebahodnota spôsobovala, že sme tolerovali nevhodné správanie, nemilosrdne posudzovali samých seba, dávajúc ostatným výhodu pochybovať.“ VČK, str. xxi
Mnohých z nás učili, že je cnostné zmieriť sa s čímkoľvek, čo nám nadelia, v tichosti znášať, nech sa deje, čo sa deje a popierať svoje pocity v priebehu procesu. Toto nás viedlo k tomu, že sme pochybovali o svojom vnímaní a to nás viedlo k pochybnostiam o vlastnej sebahodnote. Pretože sme v skutočnosti prežili, niektorí z nás si vyložili našu schopnosť riešiť neprijateľné situácie ako svoju životaschopnosť.
Bohužiaľ, sme sa nenaučili, že je prijateľné stanoviť si hranice a limity, a že je v poriadku povedať “nie“ neprijateľnému správaniu. Toto je to, čomu sa učíme v DDA. Nemusíme byť flegmatickí, alebo predstierať, že nám niektoré veci nevadia, keď nám vadia. Nemusíme sa ospravedlňovať za niečo, čo sa nás netýka a hanbiť sa, keď cítime, že niečo spúšťa naše staré správanie a pocity.
Máme právo na svoju vlastnú realitu, svoje skúsenosti a svoje pocity.
S pomocou nášho ozdravného podporného systému sa teraz učíme dôverovať, cítiť a hovoriť; toto je úžasný spôsob ako žiť. Môžeme sa obklopiť ľuďmi, ktorí nás počúvajú a oceňujú naše pocity. Môžme byť ľudskejší, zraniteľní a v bezpečí.
Dnešný deň si pripomeniem, že byť odolný (tolerovať zlé zaobchádzanie), nie je spôsob, ako chcem žiť svoj život. Môžem sa uvoľniť a dôverovať bezpečným ľuďom.