23. března/ 23. marca

23. 3.
Zamyslenie na dnešný deň

Uviaznutý žiaľ

„Moja terapeutka v DDA rozumela tomu, o čo som sa snažila. Pomocou Štvrtého a Piateho kroku mi pomohla pochopiť moju stratu či bolesť môjho uviaznutého žiaľu.“ VČK, str. 150

“Uviaznutý žiaľ“ je veľmi zložité uvoľniť, pretože si udržiavame nekonečné množstvo obranných mechanizmov na to, aby sme ho nechali uviaznutý. Môžeme zažiť prehnaný nadbytok hnevu, smútku, jedla, nakupovania, nedosahovania výsledkov, lajdáckosti, prokrastinovania alebo čistotnosti- zoznam, ktorý sa iba kĺže po povrchu množstva spôsobov, ktorými môžeme držať náš žiaľ pevne zarytý.

Akokoľvek ťažké sa to môže zdať, po nejakom čase v programe môže byť všetka obrana a vzdor, ktoré sme si nasadili na svoju ochranu, ponížená, zmiernená a odstránená. Pravidelným navštevovaním mítingov a pomocou spolupútnikov alebo DDA terapeuta nájdeme silu k tomu, aby sme si dovolili byť zraniteľnými.

Ako pokračujeme na tejto novej ceste, vybudujeme si väčšiu dôveru a zmenšíme svoj strach, čo nám dovolí hlbšie sa ponoriť do Štvrtého a Piateho kroku a uvoľniť náš "uviaznutý žiaľ." Ako keď sa na rieke odstráni blokáda naplaveného dreva, náš žiaľ znova začne prúdiť riekou nášho každodenného života. Dovolíme prirodzeným prúdom, aby ho jemne a pomaly vypustili do oceánu lásky našej Vyššej sily k nám.

Dnes budem pracovať so svojim priateľom z programu, alebo DDA terapeutom na tom, aby som si rozvinul dôveru a stratil strach z uvoľnenia svojho "uviaznutého žiaľu" s vedomím, že tok bude vytvorený mojou Vyššou silou, ku ktorej som si vybudoval dôveru.