23. června / 23. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Charakterové vady

„Nie si vadný charakter, máš vady charakteru.“ VČK, str. 188
Mnohí z nás majú problém, keď počujú slovo vada- defekt a s jeho aplikovaním na seba kvôli spôsobu, akým sme boli vychovávaní. Po prvé, ak sme aj niekedy spomenuli, že máme problém, to bola zvyčajne cesta, ako sme sa dostali do problémov. Boli sme kritizovaní pre to, kým sme boli, a tak posledná vec, ktorú sme chceli robiť, bolo poukazovať na to, že niečo nie je v poriadku.
Po druhé, mnohé z našich “chýb“ alebo “defektov” sa stali súčasťou nás ako dospelých, pretože rodič od nás vyžadoval, aby sme konali určitým spôsobom. Neboli sme vinní za to, že sme tieto zvyky nadobudli, ale dnes sa nám skutočne pletú do cesty.
V DDA je dôležité, aby sme si uvedomili, čo sa deje v našom súčasnom živote- zvyky, ktoré máme a ktoré udržujú rodinnú dysfunkciu. Úprimne si priznáme ich vplyv na nás i na druhých, aby sme sa ich zbavili.
Uvedomujeme si, že defekt je niečo, čo brzdí našu pozitívnu hybnú silu a my všetci ich máme. Ale to neznamená, že sme defektní. Naše zvyky sa menia, ako sa uzdravujeme. Ale najskôr ich musíme vidieť, pripustiť si ich a pracovať na nich s použitím 12tich krokoch a všetkých nástrojov, ktoré sú nám k dispozícii.
Dnešný deň si vďačne a radostne pripomeniem, že ako moje uzdravovanie narastá, moje vady strácajú nadomnou moc.