23. května / 23. mája

Zamyslenie na dnešný deň

 

Uložená strata

 

„Toto zdieľanie nášho príbehu s našim sponzorom odhalí deštruktívne vzorce v našom dospelom živote súčasne s objasnením toho, ako zle s nami v detstve zaobchádzali. Taktiež začneme vidieť náš žiaľ alebo hlboko uloženú stratu, ktorá stojí za našimi rozhodnutiami krivdiť sebe a iným.“ VČK, str. 110

 

Niektoré z našich zdieľaní s našimi priateľmi z programu sa dotýkajú hlbších, sebadeštruktívnych vzorcov, ktoré sme hrali. Domnievali sme sa, že sme bezmocní zmeniť tieto vzorce. Zdá sa, že sa nádej stratila z našich životov.

 

DDA obnoví našu nádej ku zmene. Program nás učí, že sme si naše deštruktívne vzorce osvojili v detstve a naďalej nás ovlyvňujú aj ako dospelých. Vedomie toho, že my sami o sebe nie sme sebadeštruktívni nám dáva nádej zmeniť to, o čom sme si mysleli, že je nemenný aspekt nás samých.

 

Pomaly nám začína byť jasné, že nevyjadrený žiaľ je koreňom všetkých našich rozhodnutí a činov, ktoré viedli k tomu, že sme ubližovali sebe aj iným. Napokon, úľavu od týchto návykov pocítime, keď dvihneme svoj zrak a uvidíme Druhý Krok, ktorý nám dáva nádej, o ktorej sme si mysleli, že sme ju navždy stratili.

 

 

Dnešný deň budem so svojim priateľmi z programu zdieľať svoje hlbšie sebadeštruktívne vzorce, aby som si pomohol ich uvoľniť. Ako sa pozriem na Druhý Krok so znovuobnoveným pocitom nádeje, vyjadrím svoj žiaľ a stratu, ktoré podporujú tieto návyky.