24. apríla/ 24. dubna


Zamyslenie na dnešný deň

Spojenie

„Toto spojenie vo vzťahu je charakterizované vyjadrenými pocitmi, dôverou, vzájomnou úctou a vďakou za to, že Vyššia sila je skutočná.“ VČK, str. 265

Jednou z najhorších vecí, ktoré sme ako deti mohli cítiť, bol pocit osamelosti, pocit, že nie sme spojení s nikým a ničím. Neskôr sme sa stali dospelými, ktorí vo svojom vnútri prahnú po tom nájsť s niečím nejaké spojenie. Často sme to našli s ľuďmi, ktorí pre nás neboli dobrí, alebo sme našli dočasný pocit spojenia prostredníctvom jedla, drog, sexu, alkoholu, opakovaných vzťahov, svojich detí, partnerov a iných ľudí, ktorí sa nám zdali, že majú všetkých päť pokope. Z väčšiny vecí, ktoré sme skúsili, sme na chvíľu mali dobrý pocit, ale čoskoro sme sa opäť cítili osamelí a prázdni.

V DDA si uvedomujeme, že tento nedostatok spojenia nie je naša vina a nie sme v tom sami. Aby sme prežili svoje detstvo a ochránili svoje srdce, museli sme sa odpojiť. Ale čím dlhšie sme na tomto mieste, tým horšia je bolesť, ktorú prežívame.

Uzdravenie z tejto bolesti nachádzame pomocou práce na Dvanástich krokoch a odkrývaním svojej pravej identity. Učíme sa, že odpovede sú vo vnútri nás a že spojenie s našou Vyššou silou nám pomáha tieto odpovede nájsť. Začneme nadväzovať kontakt s našim Pravým Ja, zatiaľ čo sa učíme vyjadrovať svoje pocity. Toto nám pomôže konečne sa cítiť spojení s ostatnými zdravým spôsobom.

Dnes si budem pamätať, že som skutočný človek, ktorý je schopný skutočného spojenia s ostatnými. Urobím tak tým, že budem veriť sám sebe a svojej Vyššej sile.