24. August

24. 8. Zamyslenie na dnešný deň

 

Ten, kto prežil

 

„ Nikto si nezaslúži žiť životom v strachu a hanbe.“ VČK, xviii.

 

Mnoho dospelých detí prechádza od obviňovania, zahanbovania, sťažovania sa, odsudzovania seba i ostatných až napokon k tomu, že sa naučí pomenovať, čo sa v skutočnosti deje. Tým, že tak urobíme, začneme vychádzať z našej roly obete a/ alebo prenasledovateľa. Žiadame svoju Vyššiu silu o to, aby nám pomohla odstrániť a uvoľniť naše nezdravé správanie, myšlienky a pocity. Áno, ako deti sme zažili zneužívanie alebo zanedbávanie, a možno aj ako dospelí, ale vieme, že to neospravedlňuje naše dysfunkčné správanie dnes.

 

Ako získavame silu a uzdravenie, stávame sa uzdravujúcimi preživšími a neskôr tými, ktorým sa darí. Postupne a niekedy rýchlejšie nadobúdame nové schopnosti pre zdravý blahobyt v našom živote. Učíme sa, že si zaslúžime šťastný a naplnený život. Učíme sa, že sme si to vždy zaslúžili. Nemusíme robiť nič pre to, aby sme boli niečoho hodní, proste len SME.

 

Ako tí, ktorí prosperujú, teraz vieme, že naša Vyššia sila je tu pre nás. Učíme sa bezpodmienečnej láske k sebe aj ostatným.

 

Dnes pripustím, že som hodný a zaslúžim si šťastný a naplnený život.