24. března/ 24. marca

24. 3.
Zamyslenie na dnešný deň

Izolácia

„Zisťujeme, že sa nemôžeme uzdraviť sami alebo v izolácii." VČK, str. 516

Uzdravujeme sa spoločne, delíme sa o riziko zo zdieľania svojich príbehov. Riskujeme odmietnutie. Riskujeme poníženie. Riskujeme strach, že naše slová nebudú dávať zmysel.Riskujeme plač. Riskujeme hnev. Riskujeme uzdravenie.

Keď sme svedkami vzájomnej bolesti a hanby, tieto pocity stratia nad nami svoju moc. Zlomíme okovy, ktoré nás držali deprimovaných, zbavených síl, zbavených práv a izolovaných. Naša skupina nesie kolektívny žiaľ, ktorý sa už viac nesmie niesť osamote.

Keď sa naša strata prinesie na míting alebo cez telefón, už sa viac nechúlime v tichosti. Začneme si pestovať krídla. Vo svojom srdci si vytvoríme miesto pre nádej a dôveru. Nájdeme svoju silu, svoj stred a svoj kompas. Vytvoríme si miesto pre lásku, radosť, pokoj, vyrovnanosť a svoje skutočné Ja. Nájdeme svoju Vyššiu silu. Prijmeme svojich spolupútnikov. Stojíme bok po boku, srdce pri srdci, duša pri duši a klaniame hlavu vo vďačnosti k našej Vyššej sile za to, že nám dala tento program. Oceníme svoju odvahu za to, že si dávame dar uzdravovania.

Dnes sa vo svojej skupine rozhodnem spoluvytvoriť uzdravujúce útočisko, ktoré čerpá svoju silu zo sily väčšej ako je jednotlivec.