24. července / 24. júla

Nerozhodnosť

„Deti alkoholikov sú paralyzovaní nerozhodnosťou, keď sa snažia emocionálne odpútať od svojich domovov.“ VČK, str. 87
Keď sme v DDA začali rozprávať svoj príbeh, možno sme sa cítili, že zrádzame všetko, čo sme dovtedy poznali a čím sme boli- ale je to tak v poriadku. Súčasťou uzdravovania je vymanenie sa spod emocionálneho zmätku našej pôvodnej rodiny tým, že rebelujeme, chováme sa ako šialení a unikáme, hovoriac: “Nebudem toto už viac akceptovať.”
Stávame sa sami sebe rodičom, keď sa oddelíme od tých, čo sa k nám zle správajú a preberieme zodpovednosť za svoje vlastné činy. Učíme sa zdieľať s druhými ľuďmi v programe a na mítingoch to, čo sa nám skutočne stalo. Naďalej sa uzdravujeme, čím viac spomienok sa vynára na povrch a my s nimi pracujeme. Staráme sa o seba tým, že si vedieme denník, cvičíme a učíme sa zdravšie stravovať.
Ešte stále môžeme byť chvíľami paralyzovaní nerozhodnosťou, ale dovolíme svojim uzdraveným častiam postarať sa o tie, ktoré sú ešte stále choré a zranené. Spoliehame sa na tých, ktorí sú ďalej v uzdravovaní, aby nám pomáhali tým, že pozorujeme, ako zvládajú obdobia stresu a pokoja. Kráčame smerom k slobode.
V dnešný deň sa pohnem smerom vpred, i keď mám strach z dôsledkov. Mám teraz zdravý podporný systém, ktorý viem, že tu pre mňa bude, vrátane môjho vnútorného milujúceho rodiča.