24. června / 24. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Hranice

„Miera voľby, ktorú v DDA rozvíjame je úmerná integrite našich hraníc. Čím viac veci púšťame, tým viac sa posilňujú naše hranice. Toto je paradox DDA: odovzdávanie vytvára silnejšie hranice.“ VČK, str. 148
Väčšina z nás vyrastala v rodinách bez akýchkoľvek hraníc. Vyzeralo to tak, že každý sa staral do každého, posudzujúc sa navzájom a vravieť jeden druhému, čo si má myslieť a cítiť. Aj keby sme vtedy rozumeli pojmu hranice, neboli by sme si ich schopní uprostred tej dysfunkcie pre seba stanoviť. Napriek tomu sme často inštinktívne tušili, že sú naše hranice narušované, či už tie emocionálne alebo fyzické.
V dospelosti sme sami často boli narušiteľmi hraníc, pretože sme sa v našej rodine naučili prestať byť jednotlivcom, ale stať sa súčasťou tých druhých nezdravým spôsobom. Jednoducho sme nerozumeli, ako hranice fungujú a nevedeli sme, ako ich rešpektovať.
V DDA sa učíme, že nedostatok hraníc je zvyčajne o kontrole a manipulácii. Nikdy to nie je také jednoduché ako sa to zdá a vyžaduje to prácu, aby sa odkryli korene toho, čo sa v skutočnosti deje. Ale len čo začneme čeliť veciam, ktoré ležia pod povrchom a uvoľníme zovretie, v ktorom nás držia, naše hranice sa posilnia; pustíme to a ponúkneme druhým ľuďom príležitosť, aby našli svoju vlastnú cestu bez našej pomoci. Učíme sa oddeľovať, to, čo je a čo nie je dôležité, aby sme prežili ako zdraví dospelí ľudia.
Dnešný deň si zapamätám, že ak sa rozhodnem, že veci pustím a nebudem sa miešať tam, kam nepatrím, vytváram si tým pre seba silnejšie hranice.