25. August

25. 8. Zamyslenie na dnešný deň

Konanie

„Prácou na DDA programe sa učíme rozpoznať, kedy myslíme ako obete či prenasledovatelia a učíme sa o tom rozprávať.“ VČK, str. 9

Pretože bol Laundry list takou dôležitou súčasťou našej prvotnej identifikácie, keď sme prišli do DDA, použili sme tento postoj (ako sme sa len mýlili) na začiatku nášho uzdravovania. Avšak k tomu, aby sme odkryli svoj žiaľ v plnom rozsahu a uvoľnili svoje emócie, potrebovali sme sa pozrieť na svoju minulosť očami obete, ktorou sme sa stali.

Práca na krokoch odhalila, ako nás naša minulosť nielen prenasledovala, ale mnohých naučila byť krutými, zlomyseľnými a tvrdými pri našom rozhodnutí „vrátiť im to.“

Potom sme videli Ďalší Laundry list a našli ešte detailnejšiu identifikáciu samých seba. Spolu s tým, ako sme kedysi dávno boli obeťami, mnohí sme boli aj nahnevanými, frustrovanými deťmi, ktoré sa naučili, ako ubližovať iným. A aj sme im ubližovali, po mnoho, mnoho rokov.

Hoci sme si ako deti sľubovali, že nikdy nebudeme ako naši rodičia, teraz sme tu stáli ako dospelí a správali sa rovnako.

Ale v DDA sme čoskoro zistili, že v tomto nie sme sami. Na našich mítingoch sme si spolu sadli, každý z nás zároveň obeť aj prenasledovateľ; zdvihli sme svoju hlavu, odložili hanbu a pochopili, že sme nemohli dopadnúť inak. Začali sme sa uzdravovať s našou novou DDA rodinou.

Ak dnes cítim, že chcem na niekoho vybehnúť, dám si pauzu k tomu, aby som sa znova „vrátil.“ Zameriam pozornosť na svoje vnútro, porozmýšľam nad tým a porozprávam sa o tom so svojim súputníkom.