25. března/ 25. marca

25. 3.
Zamyslenie na dnešný deň

Choroba alkoholizmu

„Pozerajúc späť, veci sa zdali byť jednoduchšie, keď Dr. William Silkworth v roku 1939 napísal svoj názor pre Veľkú knihu AA, v ktorej pomenoval alkoholizmus ako chorobu.“ VČK, str. xxvii

Dnes chápeme, že alkoholizmus je rodinnou chorobou, ale názor Dr. Silkwortha bol v roku 1939 veľmi odvážnym vyhlásením. Vtedy to pozdvihlo alkoholikov z ich hlbokej kaluže hanby. Ale ich deti boli ponechané, aby sa lopotili s následkami tejto choroby. Nedostalo sa im žiadnej pomoci a zvyčajne sa na nich dokonca ani nemyslelo ako na súčasť tejto rovnice. Rodičia často ospravedlňovali následky na svojich deťoch tým, že hovorili, aké sú odolné a “dostanú sa cez to“. Ale dnes vieme, že to nie je pravda, nie je to ani zďaleka také jednoduché.

Podobne ako odvážni mladí dospelí, ktorí pre nás otvorili cestu v polovici 70tych rokov, my dnes v DDA pokračujeme v priekopníctve odkrývania následkov rodinnej choroby alkoholizmu. Objavujeme riešenia, ktoré fungujú. Začneme s tým, že si priznáme, že škody, ktoré boli na väčšine z nás v detstve napáchané, sa podobajú traume, ktorou trpeli vojaci v bitve. Potom, zároveň s Krokmi, použijeme zaručený nástroj stať sa sami sebe rodičom, aby sme si vybudovali svoju vlastnú cestu k emocionálnej triezvosti.

Ako pokračujeme, navzájom si chválime svoj rast a oprávnenie. Jeden druhého povzbudzujeme, keď čelíme bolestivým spomienkam, učíme sa prestať reagovať a pracovať na svojom uzdravení.

Dnes si priznám, že ma v minulosti nakazila choroba alkoholizmu. Priznaním si zároveň aj jej následkov, ktoré na mňa dnes má, nájdem svoju cestu k uzdraveniu.