25. dubna / 25. apríla

Zamyslenie na dnešný deň

Sám sebou

„Vďaka úsiliu, ktoré som vynaložil, aby som ochránil svoje Vnútorné dieťa, som sa stal silnejším. A taktiež vďaka sile, ktorú mi dáva, keď spolupracujeme. Obom sa nám darí.“ VČK, str. 399

Cez úprimnosť sme si uvedomili, že sme vo svojom živote nikdy nekonali priamo. A vtedy sme sa začali posúvať za hranice nášho popierania a kráčať v jednote. Uznávame, že naše správanie bolo poznačené lekciami, ktoré sme dostali v detstve. I keď nás sprevádzalo aj niečo dobré, potrebovali sme nebojácnu inventúru, aby sme zistili a oddelili to, čo nepotrebujeme po zvyšok svojej cesty.

Spravili sme tak pomocou svojho sponzora alebo spolusponzora a Žltého pracovného zošita. Vďaka usilovnosti sme nadobudli silu. Predrali sme sa počiatočnými dňami plnými bolesti veriac, že jedného dňa budeme konať nezávisle. Uzreli sme cestu, ako sa dostať cez perfekcionizmus na druhú stranu. Snažili sme sa tešiť sa zo života, akokoľvek nedokonale a i keď sme to tak ani zďaleka necítili.

Naša budúcnosť, neobmedzovaná túžbami iných ľudí, sa začala odkrývať. Už sme viac neboli pripútaní k tým, čo nás zneužívali. Ako keď sa motýľ vyliahne zo svojej kukly, naša osobnosť sa vynorila.

Nikdy sme netušili, že takýto pocit jestvuje a uvítali sme tieto zmeny. Postupne ako sme boli čoraz ochotnejší bojovať za svoj život, pochopili sme, že hlboko vo svojom vnútri sme mali svoju hodnotu po celý čas. Volala na nás z tmy, aby sme ju započuli a uvideli.

Dnes prijmem svoju vnútornú pravdu a svoje Vnútorné dieťa. Som sám sebou.