25. května / 25. mája

Zamyslenie na dnešný deň

 

Odmietanie

 

“ Zadržiavaťa vytláčať z vedomia históriu celoživotného zranenia a bolesti je bolestivé. Nie metaforicky alebo psychicky bolestivé, ale fyzicky mučivé. Je to otázka krvi, tkanív, nervov a kostí.“ VČK, str. 623

 

Bolelo nás telo. V noci sme sa prebudili. Sedeli sme tam celí spotení, pulz zrýchlený. Videli sme tmavé postavy, ako sa k nám približujú, aby nás dostali, iba preto, aby sme si uvedomili, že sme v bezpečí. V priebehu nášho dňa, keď nás ľudia objímali a potriasali nám rukou, mohli sme povedať, že sa cítili oveľa uvoľnenejšie ako sme sa cítili my. Keď sme sa pokúsili dotknúť sa špičiek nôh alebo vykonať inú fyzickú úlohu, robilo nám to problémy. Často sme boli chorí, lebo naše telo nieslo v sebe traumu.

 

Pomaly prichádzame k uvedomeniu si, že potrebujeme viac k tomu, aby sme sa uzdravili, ako len rozprávať. Potrebujeme nájsť spôsob, ako zrelaxovať aj naše fyzické Ja. Musíme sa uvoľniť, fyzicky a tiež emocionálne, mentálne a duchovne. Postupne, trpezlivo nájdeme spôsob ako toto dosiahnuť tým, že budeme skúšať nové veci až pokiaľ nezistíme, čo funguje pre nás. Prijímame tento proces na našej ceste k lepšiemu, zdravšiemu životu. Vyhľadáme pomoc zvonka, keď ju potrebujeme a podelíme sa o svoj pokrok v bezpečnom útočisku DDA.

 

 

Dnešný deň upriamim pozornosť na svoje fyzické zdravie. Ak treba, objednám sa k lekárovi. A tiež preskúmam odlišné spôsoby, ako uvoľniť traumu z môjho tela s dôverou, že nájdem, čo funguje pre mňa, deň po dni.